Zákonné znenie

Spoločnosť SPARTOO SRO

Spoločnosť s ručením obmedzením s kapitálom 364 561,76 € so sídlom 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, France, zapísaná v obchodnom registri v Grenoble pod číslom 489 895 821. IČ DPH: FR26489895821V roku 2022 dosiahla spoločnosť Spartoo index rodovej rovnosti Ženy-Muži 95/100

Kontakt

Tel: +33(0)4.76.09.59.29
Riaditeľ: Boris Saragaglia, ako konateľ spoločnosti SPARTOO


Zákaznícke centrum

Tel: 02/33006778
od pondelka do piatku od 8.30 do 22.00 a v sobotu a nedeľu od 9.00 do 17.00.

Pošta

SPARTOO
16 rue Henri Barbusse
38100 Grenoble France


Hosting stránky SPARTOO.SK:

Spoločnosť Iguane Solutions
Sídlo:
17, rue de Surène
75008 Paris
Tel. : 0033(0)8 92 68 44 47

Elements graphiques

Fonts : Google Fonts, Font Awesome. Graphics : Drawkit.io