Moja podiel na účasti na anketách:

0%
Po dosiahnutí 75% sa zúčastňujete na zlosovaní.

Výhercovia losovania

Dátum Zisk Výherca
2022-12 100 € Z. Magerčiaková
2022-11 100 € M. Antol
2022-10 100 € L. Held
2022-09 100 € B. Toroková
2022-08 100 € E. Richterova
2022-07 100 € I. Lazarcikova
2022-06 100 € J. Pruzinska
2022-05 100 € P. Chmelková Neuročná
2022-04 100 € L. Koklesová
2022-03 100 € I. Faithová
2022-02 100 € R. Juhászová
2022-01 100 € Z. Drinkova
Výhercovia losovania